Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Corona-virus / Covid-19 smitte / Coronavaksine / LUFTVEISSYMPTOMER

Vi ønsker at oppmøte skjer etter avtale. Dette gjelder også laboratoriet for blodprøvetakning og legevakt.

Vi har nylig begynt å ta imot  pasienter med luftveissymptomer igjen for første gang siden mars 2020. For legetime med luftveissymptomer/ØLI, må du ha en nylig negativ covid-test (PCR) før du kan møte. Timen må også avtales på forhånd med personalet. I tillegg ønsker vi at du bruker munnbind når du er her og utfører håndhygiene når du ankommer. Vi har satt av korte øyeblikkelig hjelp timer der det kun tas opp et problem, og ønsker ikke at man skal sitte lenge i venterommet med luftveissymptomer. IKKE møt opp fysisk hos ved covidsmitte, da vi ikke har utstyr til å ta i mot Covid-pasienter.

Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Vaksinestatus på Colosseumklinikken: Bydelen tar seg av videre vaksinering. De har for tiden dropin på dose 3 hos risikopasienter og eldre over 65 år.

 

Rettningslinjer for Covid-19:

Smittevern og oppmøte til avtaler:
Ingen med med luftveissymptomer eller uavklart feber som ikke har en nylig negativ covidtest skal møte opp på vårt legekontor. Vi har pasienter med nedsatt immunsystem og eldre pasienter med mange sykdommer, som er innom oss hver dag. Vi kan derfor ikke risikere at selv den enkleste halssmerten kanskje er corona. Vi håper du vil respektere dette.
Dette gjelder også de fleste andre helseinstitusjoner. Det er kun smittestasjonene som har smittevernsutstyr til å kunne ta imot pasienter med covidsmitte.

Dersom du trenger testing av corona:

Vi tilbyr IKKE coronatest hos oss. Dette må gjøres gjennom kommunen eller andre private aktører. Coronatest kan bestilles via nettet på Oslo kommune sine hjemmesider  https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#gref eller ved å ringe 21 80 21 82 (dersom du befinner deg i Oslo).

Tidligere var et av kravene for at man skal kunne testes er at man har hatt symptomene i mer enn 48 timer. Dette er for å unngå falskt negative svar. Det betydde at dersom du har hatt luftveissymptomer og/eller feber i ett døgn, var det ingen poeng i å ringe og bestille time for testing enda – man måtte vente til 48 timer har gått. Nå er testkapasiteten større og testing utføres ofte ved nyoppstått luftveissymptomer, selvom symptomene ikke har vart i 48 timer. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle personer med symptomer på Covid-19 testes så raskt som mulig.

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. For beboere i sykehjem bør det være særlig lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn i barnehage og barneskole med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler deg friske og er feberfri), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Dersom du får beskjed om at du må ta kontakt med fastlege for en henvisning først (dette er i perioder med ekstra stor pågang), så kan du sende oss en mail til allmenn@ckms.no. Vi setter deg da opp på en telefontime, slik at legen kan henvise deg til en testestasjon. I mellomtiden må du holde deg i karantene.
Om du har brukt opp alle egenmeldingene dine hos arbeidsgiver, kan vi skrive korte sykemeldinger i tiden frem til du får svar på prøven din.

Les mer om hvem som bør testes på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Dersom du føler deg deg svært syk og lurer på om det er corona:
Fastlegen kan henvise pasienter til det som kalles en «Feber-poliklinikk». Dette er en poliklinikk der de tester og tar seg hånd om pasienter med luftveisproblemer. Dette er altså ikke et tilbud til de med mild forkjølelse, men til pasienter med høy feber og akutte luftveisinfeksjoner som trenger tilsyn av lege. Dersom du tror du trenger en slik henvisning kan du ringe oss på 23 19 60 40 eller sende oss en mail til allmenn@ckms.no, og bestille en telefontime hos fastlegen din.

Dersom du venter på svar fra test eller ikke har fått testet deg enda:
Dersom du har luftveissymptomer skal du holde deg i karantene frem til du har fått svar på testen.

Dersom du ønsker å vite om du tidligere har vært smittet av corona:
Om du lurer på om du har vært smittet tidligere, kan dette testes vha. en antistoff-test i blodet. Dette er en enkel blodprøve som kan tas på laboratoriet vårt. Om du det er aktuelt for deg å ta en slik prøve, kan du ta kontakt med oss for å bestille en time – MEN det skal minst ha gått én uke etter at du er helt frisk før du kan komme. Dette er både fordi antistoffer kan ta lang tid å utvikle og derfor en risiko for falskt negativ svar dersom testet for tidlig, og for å ikke risikere å smitte noen av våre pasienter eller ansatte.

OBS: har du karantenetid gjelder dette ikke bare borte fra arbeid. Du skal da holde deg hjemme!! Ikke gå på butikken, til trening eller legen.

 

HUSK: Vask/sprit hendene dine, ha god hostehygiene, hold avstand til andre (om mulig) og respekter at vi i disse tider bør unngå å håndhilse. Følg med på informasjon som gis av FHI og at man sørger for at restriksjoner opprettholdes.

 

Takk for forståelsen og ikke minst innsatsen til begrensing av smittespredning.