Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Corona-virus / Covid-19 smitte / Coronavaksine

Vi har ikke lenger drop-in på grunn av Covid-19. ALT oppmøte må skje etter avtale. Dette gjelder også laboratoriet for blodprøvetakning og legevakt.

Har du influensalignende plager (feber, hoste, tungpusthet)?

IKKE møt opp fysisk hos, da vi ikke har utstyr til å ta i mot Covid-pasienter.

Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Har du avtalt time hos oss og ikke har luftveissymptomer? Velkommen:-)

 

Vaksinestatus på Colosseumklinikken:

Vi har vaksinert ferdig våre listepasienter i gruppe 5-9. Gruppe A+B er overført til bydel Frogner. Vaksinering fremover vil bli utført av bydelen eller kommunen der man bor.

Ved spm om Janssenvaksinen ta kontakt på allmenn@ckms.no for å få en vurdering av lege før eventuell avtale hos oss.

 

Rettningslinjer for Covid-19:

Smittevern og oppmøte til avtaler:
Ingen med luftveissymptomer eller uavklart feber skal møte opp på vårt legekontor. Vi har pasienter med nedsatt immunsystem og eldre pasienter med mange sykdommer, som er innom oss hver dag. Vi kan derfor ikke risikere at selv den enkleste halssmerten kanskje er corona. Vi håper du vil respektere dette.
Dette gjelder også de fleste andre helseinstitusjoner. Det er kun smittestasjonene som har smittevernsutstyr til å kunne ta imot pasienter med uavklarte luftveissymptomer.

Dersom du trenger testing av corona:

Vi tilbyr IKKE coronatest hos oss. Dette må gjøres gjennom kommunen eller andre private aktører. Coronatest kan bestilles via nettet på Oslo kommune sine hjemmesider  https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/#gref eller ved å ringe 21 80 21 82 (dersom du befinner deg i Oslo).

Tidligere var et av kravene for at man skal kunne testes er at man har hatt symptomene i mer enn 48 timer. Dette er for å unngå falskt negative svar. Det betydde at dersom du har hatt luftveissymptomer og/eller feber i ett døgn, var det ingen poeng i å ringe og bestille time for testing enda – man måtte vente til 48 timer har gått. Nå er testkapasiteten større og testing utføres ofte ved nyoppstått luftveissymptomer, selvom symptomene ikke har vart i 48 timer. Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle personer med symptomer på Covid-19 testes så raskt som mulig.

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. For beboere i sykehjem bør det være særlig lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn i barnehage og barneskole med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan de gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god (det vil si at de føler deg friske og er feberfri), selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Dersom du får beskjed om at du må ta kontakt med fastlege for en henvisning først (dette er i perioder med ekstra stor pågang), så kan du sende oss en mail til allmenn@ckms.no. Vi setter deg da opp på en telefontime, slik at legen kan henvise deg til en testestasjon. I mellomtiden må du holde deg i karantene.
Om du har brukt opp alle egenmeldingene dine hos arbeidsgiver, kan vi skrive korte sykemeldinger i tiden frem til du får svar på prøven din.

Les mer om hvem som bør testes på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Dersom du føler deg deg svært syk og lurer på om det er corona:
Fastlegen kan henvise pasienter til det som kalles en «Feber-poliklinikk». Dette er en poliklinikk der de tester og tar seg hånd om pasienter med luftveisproblemer. Dette er altså ikke et tilbud til de med mild forkjølelse, men til pasienter med høy feber og akutte luftveisinfeksjoner som trenger tilsyn av lege. Dersom du tror du trenger en slik henvisning kan du ringe oss på 23 19 60 40 eller sende oss en mail til allmenn@ckms.no, og bestille en telefontime hos fastlegen din.

Dersom du venter på svar fra test eller ikke har fått testet deg enda:
Dersom du har luftveissymptomer skal du holde deg i karantene frem til du har fått svar på testen.

Dersom du ønsker å vite om du tidligere har vært smittet av corona:
Om du lurer på om du har vært smittet tidligere, kan dette testes vha. en antistoff-test i blodet. Dette er en enkel blodprøve som kan tas på laboratoriet vårt. Om du det er aktuelt for deg å ta en slik prøve, kan du ta kontakt med oss for å bestille en time – MEN det skal minst ha gått én uke etter at du er helt frisk før du kan komme. Dette er både fordi antistoffer kan ta lang tid å utvikle og derfor en risiko for falskt negativ svar dersom testet for tidlig, og for å ikke risikere å smitte noen av våre pasienter eller ansatte.

OBS: har du karantenetid gjelder dette ikke bare borte fra arbeid. Du skal da holde deg hjemme!! Ikke gå på butikken, til trening eller legen.

 

Covid-19 vaksine:

Det er mange som spør oss om Covid-vaksinen. Her kommer det stadig ny info og vi forsøker å holde oss oppdatert. Vaksineringen følger en satt prioritering der alle i gruppe 1 må ha fått tilbud før de setter i gang med gruppe 2, og så videre.  Prioriteringsrekkefølgen blir satt av myndighetene og vi må følge denne for å sikre at alle i risikogruppe blir vaksinert. Når vi får vaksiner til oss vil vi oppdatere vår hjemmeside fortløpende, samt sende ut varsel til alle våre pasienter som er aktuelle for vaksinen. Da vil vi første sende til alle i gruppe 1, og deretter til gruppe 2, og så videre. Vi må ta utgangspunkt i denne rekkefølgen, og det er dessverre ikke mulig å bli prioritert før tidspunkt for gruppen man tilhører. Vi vil ta kontakt med aktuelle risikopasienter når vi har fått vaksinen, og det er deres tur. Vi vet foreløpig ikke når vi vil få vaksinen, eller hvordan vaksineringen vil foregår. Det er bare å avvente, så vil vi ta kontakt med aktuelle pasienter fortløpende. Det vil altså være vi som tar kontakt med pasientene som skal vaksineres, så man behøver ikke følge opp selv som pasient. Alle får beskjed når det er deres tur. I tillegg vil vi oppdatere hjemmesiden vår fortløpende slik at dere alltid kan følge med på hvor vi er i prosessen.

10.02.21: FHI har utvidet kriteriet for gruppe 4b til også å gjelde: «Ungdom 16-17 år: For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste

10.03.21: de som har gjennomgått Covid 19 trenger bare 1 dose. De bør tilbys vaksine tidligst 3 måneder etter gjennomgått C19. Personene må selv si fra til vaksinatøren.

Prioriteringen er per nå som følgende:

1: Beboere i sykehjem

2: Alder 85 år og eldre

3: Alder 75-84

4: Alder 65-74 og enkelte personer med høy risiko mellom 16-64(Gruppe 4B)

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 •  hematologisk kreftsykdom siste fem år
 •  annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 •  kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5: Alder 55-64  år med underliggende sykdom/tilstand

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6: Alder 45-54 med underliggende tilstand/sykdom(som i pkt 5)

7: Alder 18-44 med underliggende sykdom/tilstand(som i pkt 5)

8: Alder 55-64 år

9: Alder 45-54

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

 Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.  

Endringer kan skje, og vi vil til en hver tid følge de rettnignslinjene og føringene som blir satt fra myndighetene og FHI. Hvem som er i risikogruppe vil være definert fra helsemyndighetene og en gråsone vil være opp til legen å vurdere. Det er kommunen som er ansvarlig for gjennomføringen av vaksineringen, og fastlegene bistår om kommunen ønsker dette.

Generelt om kontraindikasjon for vaksine:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

 

Vi vet enda ikke hva slags vaksine vi vil få utdelt, men Norge får foreløpig vaksiner fra Pfizer og Moderna. Her er litt informasjon om de forskjellige vaksinene.

Pfizervaksinen og BioNTechvaksinen- info:

Hvordan virker vaksinen? Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Full effekt inntrer i løpet av 1 uke etter dose 2. Allerede 1 uke etter den andre dosen hadde rundt 95% av de vaksinerte i studiene fått beskyttelse.

Bivirkninger: Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjonen og gikk over etter et par dager. De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet (slik som ved andre vanlige vaksiner). Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirknigner er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever langvarige bivirkninger? Opplever du uventede, kraftige eller langvarige symptomer du tror kan skyldes vaksinen skal du ta kontakt med legen, først telefon og deretter avtales eventuelt fysisk møte. Disse bivirkningene skal også meldes inn til Folkehelseinstituttet. Ved symptomer på covid-19 følger du FHI sine rettningslinjer, tar kontakt for testing og unngår å møte andre.

Vaksinekort/bekreftelse på vaksinering: Helsepersonellet som vaksinerer deg vil melde inn dette til Sysvak nasjonalt vaksineregister samme dag som vaksinen settes. Du kan selv finne vaksinasjonsstatus, laste ned og skrive ut vaksinasjonskort på vaksinetjenester på helsenorge.no.

 

 

Det er ikke mulig å velge vaksine.

 

 

Når det gjelder time for andre medisinske problemstillinger/spørsmål:

En del kan løses ved telefonkonsultasjon med lege. Vi kommer til å benytte oss av dette hvor vi ikke ser det hensiktsmessig med personlig oppmøte og ber om at dette respekteres.

HUSK: Vask/sprit hendene dine, ha god hostehygiene, hold avstand til andre (om mulig) og respekter at vi i disse tider bør unngå å håndhilse. Følg med på informasjon som gis av FHI og at man sørger for at restriksjoner opprettholdes.

 

 

 

Takk for forståelsen og ikke minst innsatsen til begrensing av smittespredning.