Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Corona-virus / Covid-19 smitte

Har du influensalignende plager (feber, hoste, tungpusthet)?

Ta kontakt på telefon eller mail da en av legene vil kontakte dere over telefon.

Har du akutt innsettende luftveisinfeksjon, og i tillegg vært i områder med coronavirusutbrudd eller i kontakt med noen med påvist smitte ber vi deg ringe 21802182 eller 116117 (se for øvrig indikasjon for testing lenger ned). Ved behov for akutt hjelp ring 113.

HUSK: Vask/sprit hendene dine, ha god hostehygiene, hold avstand til andre (om mulig) og respekter at vi i disse tider bør unngå å håndhilse. Følg med på informasjon som gis av FHI og at man sørger for at restriksjoner opprettholdes.

 

Indikasjon for testing av covid-19:

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper.

Personer uten symptomer skal ikke testes!

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet)

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.

OBS: har du karantenetid gjelder dette ikke bare borte fra arbeid. Du skal da holde deg hjemme!! Ikke gå på butikken, til trening eller legen.

Når det gjelder time for andre medisinske problemstillinger/spørsmål:

En del kan løses ved telefonkonsultasjon med lege. Vi kommer til å benytte oss av dette hvor vi ikke ser det hensiktsmessig med personlig oppmøte og ber om at dette respekteres.

Vedrørende vaksine mot lungebetennelse:

Det er i dag begrenset tilgang på pneumokokkvaksine i Norge. Resterende vaksiner er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for alvorlig sykdom.

Dette gjelder pasienter med:

 • Hivinfeksjon/AIDS
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (Leukemi, Lymfom, meyelomatose)
 • Organtransplantasjon

Pasienter som er i behov av vaksine på bakgrunn av ovennevnte bes kontakte oss på mail (allmenn@ckms.no)