Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Ansatte

Dr. Abbas Suhail

Dr. Abbas Suhail er gastrokirurg og generell kirurg, med mer enn 20 års erfaring i mage- og tarmkirurgi.  Abbas har medisinutdanning fra universitetet i Bagdad, samt etterutdanning fra Universitetet i Oslo, Strasbourg Universitet i Frankrike, Amsterdam Universitet i Nederland, og King College i Engeland. Suhail har tidligere jobbet ved St. Olav Hospital (2001-2009), og jobber i dag ved Hamar Sykehus som overlege og gastrokirurg (2009- d.d.). Dr. Suhail jobber til daglig med tarmkreftkirurgi, både åpen, kikkhull og robot kirurgi.

Suhail er medlem i den norske legeforeningens forening for generell kirurgi og gastrokirurgi. Suhail og også Amerikanisk grad i tykktarm- og endtarmskirurgi (FASCRS).