Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Ansatte

Dr. Herlof Herlofsen

Jobber til daglig som overlege i kardiologi ved Ringerike sykehus. Tidligere seksjonsoverlege ved Bærum Sykehus.
Utredning/vurdering av plager relatert til hjertet: Brystsmerter, blodtrykk, hjertebank, tungpust, svimmelhet.