Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Ansatte

Dr. Ida B Svalstuen

Jobber til daglig på nevrologisk avd sykehuset Kalnes. Jobber ved Colosseumklinikken Medisinske Senter som legevaktlege og videolege.