Kontakt : +47 23 19 60 40

Ansatte

Dr. Marcus Følling Lund

Jobber som fastlegevikar ved Colosseumklinikken Allmennseksjonen og legevaktlege og videolege ved Colosseumklinikken Medisinske Senter. Tidl jobbet ved Ahus universitetssykehus.