Kontakt : +47 23 19 60 40

Ansatte

Dr. Svend Aakhus

Hjertespesialist Svend Aakhus er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, han er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin, og har doktorgrad i hjertemedisin. Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer ved Rikshospitalet, St. Olavs hospital og i spesialistpraksis.
Medlem av Den norske legeforening, Norsk Cardiologisk Selskap og European Society of Cardiology.

 

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)
Pasientens egenandel: 375,- + materiell
Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.