Kontakt : +47 23 19 60 40

Ansatte

Dr. Jo Andreas Ording

Overlege ved Ortopedisk avd Diakonhjemmet sykehus.
Foretar utredning og behandling av problemer i ledd, muskler og skjelett.