Kontakt : +47 23 19 60 40

Ansatte

Knut Arne Storeide

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Har siden fullført utdannelse arbeidet med langtids døgnbehandling av mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser, og knyttet seg til Colosseumklinikken som psykolog våren 2021. Er i ferd med å videreutdanne seg til spesialist i psykoterapi innen retningen intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).