Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Ansatte

Dr. Lars K. Gullestad

Utdannet lege ved Universitetet i Praha. Har arbeidet ved medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, før han tilknyttet seg Colosseumklinikken allmennseksjon i 2013.