Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Ansatte

Dr. Simran Kaur Sandhu

Utdannet lege ved universitetet i Warzawa, Polen. Hadde turnustjeneste på Elverum og i Egersund. Har senere tatt spesialisering innen Nevroglogi. Jobbet siste 4 år på Ullevål sykehus som nevrolog.