Kontakt : +47 23 19 60 40

Ansatte

Trine Torkehagen Skumsrud

Trine er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen, har studert helsepsykologi ved Universitet i Oslo og gjennomført videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun holder nå på med sin Mastergrad i Psykisk Helsearbeid for å oppnå spesialisttittel innen psykomotorisk fysioterapi.

Mastergraden og videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi kombinert, er en spesialisering innen hvordan muskel- og skjelettapparatet og sentralnervesystemet fungerer og benyttes for å holde ut og mestre ulike fysiske og kontekstuelle utfordringer i hverdagen; som for eksempel stress, traumer eller andre belastninger. Spesialiseringen gir blant annet kompetanse i hvordan hjelpe pasienten til å benytte hensiktsmessige mestringsstrategier, gi kjennskap til egne stressresponser og håndtering av disse.

Trine er spesielt interessert i hvordan smerter, spenninger og kroppslige reaksjoner påvirker og påvirkes av hendelser i hverdagen. Hun har arbeidet som fysioterapeut både innen psykiatri og somatikk.