Kontakt : +47 23 19 60 40

Dr. Armin Poyan

Dr. Armin Poyan

Revmatolog Armin Poyan er utdannet lege fra Universitetet i Tsjekkia.  Han er godkjent spesialist i reumatologi. Han har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter innen reumatologi ved revmatologisk avdelinger, Førde, Revmatismesykehuset Lillehammer, Kristiansand og Kongsvinger Ahus.

Medlem av Den norske legeforening.

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)

Pasientens egenandel: 375,- + Utgifter til engangsutstyr, forbruksmateriell og medikamenter kan komme i tillegg og inngår ikke i frikort ordningen og må betales, selv ved frikort.  

Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av revmatolog.

Ventetid for undersøkelse: Ca. 1-12 uker for ordinære henvisninger, kortere for Prioriterte henvisninger.

E-epikrise: Samme dag.
Epikrise i post: 2-3 dager

Reumatologiutredningen består av:

1.Samtale med pasienten med kartlegging av familiehistorie og risikofaktorer.

2.Klinisk undersøkelse

3.Blodprøver med risikovurdering ved behov

4.Tekniske undersøkelser velges etter behov:

·         Røntgen- og nuklærmedisinske undersøkelser: Henvises til røntgen undersøkelse ved røntgeninstitutt eller sykehus.
·         Ultralydveiledet tapping av ledd og injeksjon av cortison i ledd, slimpose, muskelfeste og senefeste.

 For pasienten

Blodprøver: Ta gjerne med svar på blodprøver du har tatt i løpet av de siste 3måneder

Medikamenter: Ta gjerne med liste over dine medisiner, evt. ta med tablett pakningene.