Kontakt : +47 23 19 60 40

EEG-Laboratoriet

Eeg electroencephalography

Metode/hensikt

Ved EEG registreres spenningsvariasjonene i hjernebarken. Disse måles ved hjelp av elektroder som settes på hodebunnen som forsterker innkomne signaler.

Sykdommer eller skader som rammer hjernen kan gi forandringer på EEG.

Hvordan gjøres en EEG undersøkelse

Pasienten ligger rolig og avslappet med elektroder festet hovedsakelig på hodebunnen.

Registreringen varer i ca. 20 minutter.

Ofte blir pasienten bedt om å puste dypt og kraftig i 3 – 5 minutter, og det blir gjort fotostimulering (serier av tette lysglimt).

Hele undersøkelsens varighet er ca. 45 minutter. Etter undersøkelsen er hårvask nødvendig.

Forholdsregler før undersøkelsen

Pasienten bør ha spist, ha ren hodebunn og tørt hår uten tilsetning av hårskum, gele, spray og lignende.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

Svaret

Resultatet blir avlest av en spesialist som deretter sender resultatet til henvisende lege.


Søvndeprivert EEG undersøkelse

EEG=electroencephalografi

Metode/hensikt

Man registrerer spenningsvariasjonene som foregår i hjernen ved å sette på elektroder på hodebunnen og forsterke de innkomne signaler i et spesial utstyr.

Hensikten med undersøkelsen er å registrere EEG-forandringer i løpet av ca. 45 minutters søvn i laboratorium.

Hvordan foregår undersøkelsen

Man får flere registreringselektroder festet på hodebunnen, mens utstyret registrerer hjernens spenningsvariasjoner.

Undersøkelsens varighet er ca. 1 ½ time (inklusive nødvendig forberedelse og påfølgende hårvask).

Forholdsregler før undersøkelsen

Du må være våken hele natten før du kommer til EEG-laboratoriet.

Barn under 12 år må holde seg våken fra kl. 03.00.

Man skal ikke drikke stimulerende midler som kaffe, te, cola, etc., heller ikke alkohol fra kl. 16.00 dagen før.

Spis frokost før undersøkelsen.

P.g.a. undersøkelsens art må du møte med nyvasket, tørt hår uten gele, skum og lignende.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

Resultat

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.


Nevrografi og EMG

Metode/hensikt

Nevrografi (ENG) er måling av funksjonen i følelsenerver.

Elektromyografi (EMG) er en undersøkelse av elektrisk aktivitet i muskler.

Disse to undersøkelsene kan sammen si noe om sykdomstilstander i både nerver og muskler.

Hvordan foregår undersøkelsen

Nevrografi: Man legger overflateelektroder på egnede steder på huden. Deretter gis små elektriske impulser som setter i gang en nerverespons som vi så måler hastighet og høyde på.

EMG: Legen bruker tynne elektroder som stikkes forsiktig i forskjellige muskler. Elektroden fanger opp den elektriske aktiviteten fra musklene i hvile og i aktivitet.

Forholdsregler før undersøkelsen

Før undersøkelsen må hender/føtter være renvasket og huden skal være fri for kremer eller lignende. Du må prøve å være varm på hender/føtter, da dette er viktig for at målingene skal bli mest mulig korrekte. Ønsket temperatur på hender og bein er 33 grader, varmepakninger benyttes for å oppnå riktig temperatur.

Bruker du blodfortynnende medikamenter eller har innlagt pacemaker bør dette informeres om.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Bivirkninger

Undersøkelsen er uten noen form for risiko.

Resultat

Testen vil bli avlest av en spesialist i nevrofysiologi som deretter sender resultatet til henvisnede lege.


MSLT: Multiple Sleep Latency Test

Metode/hensikt

Ved MSLT påmonteres elektroder og sensorer på hodet og brystet. Signalene som registrerers fra hjernen sier noe om kvaliteten på søvn i form av dybde og lengde o.l.

Undersøkelsen går primært ut på å måle tretthetsgrad på dagtid.

Forholdsregler før undersøkelsen

Det er viktig at det ikke smøres krem/lotion på ansikt slik at elektrodene skal få godt feste.

Håret skal være nyvasket uten hårskum, gele og lignende.

Menn bør være nybarbert under haken for å sikre feste av elektrodene.

Viktig å vite i forbindelse med mslt (Multiple Sleep Latency Test)

Undersøkelsen inkluderer registrering av søvn i perioder á 20 minutter ved klokkeslettene 09, 11, 13 og 15.

  1. Det er viktig at du er våken mellom periodene.
  2. Du skal ikke drikke kaffe, røyke eller innta annet som du vet kan være oppkvikkende.
  3. Du må ikke ha brukt sovemidler, muskelavslappende midler eller midler mot depresjon, heller ikke sentralstimulerende midler som Ritalin eller Amfetamin mot narkolepsi de to siste ukene før undersøkelsen.
  4. Dersom dette vil bety et problem i forhold til ditt arbeide i disse to ukene, bør du snakke med egen lege om eventuell sykemelding.

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

Svaret

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.


PSG : Polysomnografi

Metode/hensikt

Undersøkelsen kartlegger nattesøvnen og kvaliteten på denne.

Det påmonteres elektroder og sensorer på hodet, brystet og på legger. Påmonteringen av utstyr i forbindelse med undersøkelsen tar ca. 1 time.

Forholdsregler før undersøkelsen

For at elektrodene skal få godt feste er det viktig at det ikke smøres krem/lotion på ansikt eller legger.

Ta på en T-trøye (vi monterer utstyret utenpå trøyen).

Det er viktig å ha nyvasket hår uten hårskum, gele og lignende. Sminke må vaskes bort.

Menn bør være nybarbert under haken for at elektrodene under haken skal sitte og undersøkelsensen blir fullverdig.

Du må ikke bruke sovemedisiner, muskelavslappende medisiner, sentralstimulerende medisiner, eller medisiner mot depresjon de siste 2 ukene før undersøkelsen. Ved eventuelt nedtrapping av medisiner må egen lege kontaktes.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

Resultat

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.


SEP : Sensory Evoked Potensial

Metode/hensikt

SEP er en undersøkelse som registrerer ledningsevnen gjennom nerver, ryggmarg og til hjernen. Elektroder påmontert langs nervebaner registrerer ledningshastigheten/evnen i forskjellige avsnitt.

På denne måten kan man evt. påvise skader/sykdommer langs nervebanene.

Hvordan foregår undersøkelsen

Man ligger på en benk og det festes registreringselektroder forskjellige steder på kroppen langs nervebaner. Deretter stimuleres et område, oftest begge hender (sjelden føtter) med gjentatte elektriske impulser.

Undersøkelsens varighet er ca. en halv time.

Forholdsregler før undersøkelsen

Da det festes elektroder bl.a. i hodebunnen er det en fordel at du møter med nyvasket hår uten bruk av skum, gele, spray eller lignende.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen

Bivirkninger

Undersøkelsen er uten bivirkninger.

Resultat

Registreringen blir avlest av en spesialist, som sender resultatet til henvisende lege.


VEP : Visual Evoked Potensial

Metode/hensikt

Signalene fra synsnerven og synsbanene registreres gjennom elektroder som blir påmontert hovedsakelig på bakhodet, hvor synsimpulser tolkes i hjernen.

Formålet er å kartlegge synsnervenes og synsbanenes evne til å lede synsimpluser fra øyet til synssenteret. Undersøkelsen er særlig egnet til å påvise skade på/sykdom i synsnervene.

Hvordan foregår undersøkelsen

Man skal sitte avslappet i en stol under hele undersøkelsen.

Registreringselektroder festes på hodebunnen og en lapp dekker ett øye av gangen.

Du skal så konsentrere deg om å se på ett punkt midt på en «TV-skjerm» som hele tiden viser skiftende rutemønster (sjakk-brett-mønster).

Undersøkelsen tar vanligvis ca. 30 minutter.

Forholdsregler før undersøkelsen

Man må møte med nyvasket hår uten gele, skum, spray etc.

NB! Hvis du bruker briller må disse tas med.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

Resultat

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.


Auditivt fremkalt responsundersøkelse (Baep: Brainstem Auditory Evoked Potensial)

Metode/hensikt

Auditivt fremkalt responsundersøkelse (BAEP) innebærer registrering av lydimpulser som går via hørselsenerven til hjernestammen. Sykdom eller skade på disse strukturer kan eventuelt påvises ved denne undersøkelse.

Hvordan gjøres Baep undersøkelse

Pasienten ligger på en seng.

Det blir satt på registreringselektroder.

Pasienten får på høretelefoner og hører en serie hurtige klikkelyder på ett øre om gangen og responsen registreres.

Undersøkelsen tar vanligvis 30 minutter.

Forholdsregler før undersøkelsen

Ingen

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen

Bivirkninger

Undersøkelsen er ikke forbundet med ubehag, smerte eller noen medisinsk risiko.

Svaret

Resultatet blir avlest av en spesialist og svaret blir sendt til henvisende lege.