Kardiologisk undersøkelse av pasient med diabetes mellitus på Colosseumklinikken

Forekomsten av type 2 diabetes (T2D) er høy og forventes å øke betydelig i årene som kommer. T2D er en av de viktigste «pandemiene» i dette århundret. Diabetes mangedobler faren for å utvikle alvorlig hjerte- og karsykdom. Hjerte- og karsykdommer er sammen med kreftsykdom den viktigste årsaken til død i vårt samfunn, og en viktig grunn til redusert livskvalitet. Selv om risikoen for hjertesykdom har blitt redusert i befolkningen gjennom de siste årtier, er det vedvarende forhøyet risiko hos pasienter med T2D. Behandlingsstrategier for å redusere forekomsten av hjerte-/karsykdom ved T2D har derfor høy prioritet.

Risikoberegning: Første steg i vurdering er å beregne risiko for hjerte- og karkomplikasjoner. Følgende faktorer spiller en særlig rolle: vekt, blodtrykk, kolesterol, røyk, familiehistorie, nyrefunksjon, samt eggehvitestoff i urin.

Undersøkelse: Hos mange med T2D kan det være aktuelt med en nærmere vurdering av hjerte- og kar. Det vil være pasienter med symptomer og plager som kan tilskrives hjerte, samt unormale funn i EKG. Hos disse pasienten vil det være aktuelt med ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) for å vurdere hjertets størrelse, form og funksjon. Man vil spesielt se etter om det foreligger tegn til hjertesvikt. Samtidig undersøkes halskar med ultralyd/Doppler for å se etter tegn til åreforkalkning. Videre er arbeidsbelastning på sykkel et godt hjelpemiddel for å vurdere arbeidskapasitet og EKG forandringer som kan gi mistanke om kransåresykdom (angina). Hos mange er det aktuelt å supplere med en CT undersøkelse som kartlegger forkalkning (CT kalkskore) eller CT koronar angiografi. Alle disse undersøkelsene, unntatt CT, gjøres ved hjerteseksjonen på Colosseumklinikken medisinske senter (CKMS).

Behandling:
Reduksjon av risikofaktorer er viktig. Røykeslutt, sunt kosthold, økt fysisk aktivitet, evnt vekttap, men også valg av blodsukkerregulerende regime har betydning.

 Blodsukkerreduserende medikament: Valg av riktig blodsukkerregulerende medisin har de siste årene vist seg å være viktig ved T2D. Tidligere forholdt legene seg i hovedsak til i hvor stor grad medikamentet reduserte blodsukkeret. Imidlertid har det vist seg at noen medikamenter ikke reduserer hjerte-/karsykdom eller dødelighet selv om de reduserer blodsukkeret. Noen diabetesmedisiner har sågar vist seg å ha negativ effekt på disse viktige endepunktene. Etter at myndighetene i USA stilte strengere krav til bevis for at diabetesmedisiner ikke skulle øke faren for slike komplikasjoner, har det kommet sterk dokumentasjon for at medikamentgruppene SGLT2-hemmer og GLP-1-analoger reduserer faren for hjerte-karsykdom ved T2D. Er det tegn til hjertesvikt, bør SGLT-2 hemmere være førstevalg. Kombinasjonsbehandling med GLP-1-analoger og SGLT2-hemmere er en spennende mulighet i fremtiden.

 Tradisjonell behandling for aterosklerose. Aterosklerose, aveleiring av kolesterol i preveggen, er den dominerende mekanismen for å utvikle hjerte-karsykdom ved diabetes. Det er derfor grunn til å vurdere behandling som senker kolesterolnivået. Blodfortynnende behandling er aktuelt hos pasienter som allerede har utviklet karsykdom.

Figuren oppsummerer dagens anbefaling. Nye retningslinjer fra ESC i 2019 har for første gang fremhevet bruk av GLP-1 analoger og SGLT-2 hemmere som foretrukne alternativ hos pasienter med T2D. Den nye utviklingen innebærer at hjertespesialister må komme mere aktivt på banen i diagnostikk og behandling av T2D.

Figur oppsummerer dagens behandling ved type 2 diabetes. Etter K Broch og Lars Gullestad, Hjerteforum 2021.

Oslo 28.06.2021

Kaspar Broch og Lars Gullestad