Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Priser

Offentlige undersøkelser:

Dr. Svend Aakhus

 • Egenandel kr 351

Fritt Behandlervalg innen kardiologi, gastroenterologi og ortopedi

 • Egenandel kr 351

* Tillegg for forbruksmateriell kan forekomme

EEG l Laboratoriet

 • Egenandel kr 351

* Tillegg for forbruksmateriell kan forekomme

 

 

Private tjenester:

Legevakt

Enkel pasientkontakt
(inntil 15 min. inkl. resept/sykemelding)

 • Fra kr 795
 • Tilleggskostnader kan tilkomme ved utvidet undersøkelse

Hjertespesialist

Disse tjenestene koster kun 351 kr dersom man har henvisning fra offentlig lege.

 • Spesialistkonsultasjon (45 min) Kr 1 950
 • Konsultasjon + Arbeids-EKG Kr 4150
 • Konsultasjon + Ultralyd Kr 4150
 • Konsultasjon + Ultralyd + Arbeids-EKG Kr 6150
 • 24 timers blodtrykksmåling Kr 750
 • 24t – 7dagers EKG Kr 750 – 1800
 • Konsultasjon + 24 t- 7 dagers ekg tolkning fra Kr 2500
 • * Priser inkl blodprøver

Psykiater

 • Samtaleterapi (50 min) Kr 1 550
 • Oppfølgning (50 min) Kr 1 100
 • Student/barn under 18 år (50 min) Kr 1100

Fysikalsk behandling

Manuellterapi

 • Førstegangskonsultasjon, inntil 60 min Kr 850
 • Oppfølgingskonsultasjon, inntil 30 min Kr 509

Psykomotorisk fysioterapi

 • Konsultasjon (60 min) Kr 850

Fysioterapi

 • Førstegangskonsultasjon inntil 60 min Kr 850
 • Oppfølgingskonsultasjon inntil 30 min Kr 509

Tillegg

 • ESWT / Trykkbølgebehandling Kr 200
 • Diagnostisk ultralyd Kr 300

* Forbruksmateriell, utskrift journal etc. vil komme i tillegg.
Priser for fysikalsk behandling pr. 1. januar 2018.

Gastrokirurg

Disse tjenestene koster kun 426 kr dersom man har henvisning fra offentlig lege.

 • Spesialistkonsultasjon (20 min)Kr 1 500
 • Gastroskopi (30 min)Kr 3 500
 • Koloskopi (60 min)Kr 5 150
 • Sigmoskopi (40 min) Kr 3900
 • Rektoskopi (30 min)Kr 2 800
 • Hemoroide fjerning kirurgisk (45 min)Kr 4 800
 • Hemoroide strikkligering (30 min)Kr 3 800
 • Botox injeksjon mot anal fissur (40 min) Kr 4500
 • *Tillegg kan tilkomme ved biopsi, anestesi etc.

Gynekolog

 • Spesialistkonsultasjon (20 min) Kr 1 500
 • Student (20 min) Kr 990

Ortoped

Disse tjenestene koster kun 426 kr dersom man har henvisning fra offentlig lege.

 • Spesialistkonsultasjon (30 min) Kr 1 950
 • Dupuytrenskontraktur (60 min) Fra Kr 8 000
 • Carpal tunnel (60 min) Kr 9 000
 • Fjerne ganglion (60 min) Kr 7 000
 • Triggerfinger (60 min) Kr 8 000
 • Epikondylitt (60 min) Kr 12 000
 • Inngrodd tånegl (30min) Kr 3500
 • Hammertå (30min) Kr 7500
 • Injeksjonsbehandling med Synvisc (20 min) Kr 3900

Kosmetikk behandling

Konsultasjon er gratis. (20 min)

Injeksjon med legemiddel 

 •  1 område Kr 1 990
 •  2 områder Kr 3 390
 •  3 områder Kr 4 390
 • Svettebehandling Kr 4 700
 • Tanngnissing kjevespenning Kr 3 900
 • Korrigering av filler med Hyalase Kr 1 100
 • Mindre områder*:Kr 1 100
 • *øyebrynsløft, bunnylines, appelsinhake, gummysmile, sur munnvik

Filler
Teosyal

 • 1ml RHA 1-3 Kr.3200,-
 • 1ml RHA 4 Kr.3500,-

Hudpleieprodukter

 • Dr. Ankerstjerne Wash the day off Kr 290,-
 • Dr. Ankerstjerne Anti-pollution day cream Kr 790,-
 • Dr. Ankerstjerne Superfood Kr 850,-
 • Dr. Ankerstjerne Anti-age night cream Kr 890,-

 

Prisliste EEG-Laboratoriet 2019:

Med henvisning gjelder offentlig egenandel.

Vi har nå også tilbud på insomniutredning og behandling.

Det bemerkes at EEG laboratoriet har ca 50 års erfaring med nevrofysiologiske undersøkelser. Prisene er nå blitt svært konkurrenskraftige og det bemerkes særlig gode priser til privat Nevrolog og Psykiater, men også alle nevrofysiologiske undersøkelser.

 

Fremkalte responsundersøkelser

Dette er undersøkelser som måler funksjonens lengre banesystem sentralt fra enten ørene til hjernestammen eller fra øynene til synskorteks, samt fra en perifer sensorisk nerve til sensorisk korteks i hjernen. Disse undersøkelser er ikke smertefulle, men tidkrevende og krever at man ligger eller sitter stille i en lengre periode (ca 30-40 min).

Resultatet blir tolket i etterkant og kan si noe om demyeliniserende eller aksonal skade i ovennevnte nervebaner. Undersøkelsen kan være nyttig og gi tilleggsinformasjon f.eks ved multippel sklerose og opticusneuritt og hjerneskader.

SEP (Somatosensorisk): 5000,-

BEP (brainstem auditory): 5000,-

VEP (visual): 4500,-

 

Søvnundersøkelser

Det finnes forskjellige typer av søvnundersøkelser og søvnpasienter bør håndteres av noen som har erfaring av utredning og behandling av søvnproblemer.

En nyhet er at vi inkluderer et søvnintervju per telefon (15-20 min) av nevrolog med erfaring av søvnsykdommer inkludert i prisen for polysomnografi og en kort oppfølgende summering (15-20 min) etter polysomnografiundersøkelse. Dette gjøres for å forbedre og optimere og kvaliteten ved polysomnografi undersøkelsen.

Det finnes flere ulike typer av undersøkelser. Felles for nevrofysiologisk søvnutredning er at man har fylt i en søvndagbok og/eller søvnskjema, som gør det litt enklere at vurdere vilken typ av søvnproblen som foreligger og hvilken søvnundersøkelse som er mest hensiktsmessig for den enkelte pasient.

 

Polygrafi (søvnapneregistrering

):
Dette er en undersøkelse som brukes når det er mistanke om pustestopp (søvnapneregistrering). Man registrerer muskel aktivitet, pustebevegelser, surstoffsaturasjon og respiratoriske hendelser under søvn, men ikke hjerneaktivitet.

Polygrafi utredning: 2900,-

 

Polysomnografi (PSG)

Golden standard for søvnregistreringer fordi at man også registrerer aktuell søvn gjennom å registrere hjernens aktivitet og ulike typer av søvnstadier. Her kan man si noe om søvnkvalitet og søvneffektivitet og om hvor mye man sover fordelt på ulike søvnstadier og om nattesøvnen er forstyrret. Man måler blant annet også forskjellige typer av muskelaktivitet, pustebevegelser, surstoffsaturasjon respiratoriske hendelser.

Med videoregistrering kan man også fange opp hva som skjer under søvnen.

Priser:

Polysomnografi med video: 11500,- (inkludert søvnintervju og aktigrafi registrering)

 

Multiple sleep latency test (MSLT)

Dette er en måling av hjerneaktiviteten under dagtid under fire tilfeller med registrering på 20 min med to timers mellomrom. Formålet med undersøkelsen er å fange opp unormalt søvnbehov og pågår en hel dag på et søvnlaboratorium og med videoregistrering inkludert. Som regel har man gjennomgått en Polysomnografi dagen før undersøkelsen.

Pris:

Multiple sleep latency test (MSLT) med video: 6500,-

 

Aktigrafi

Er en undersøkelse hvor man måler aktivitet døgnet rundt, og hvor det blir registrert bevegelse, stilling, artifisielt og naturligt lys med hjelp av en klokke på håndleddet. Undersøkelsen er et godt komplement til søvndagbok og gir et objektivt bilde av antatt søvn. Aktigrafi registreres fra 7 dager opp til 14 dager.

Undersøkelsen kan vise antatt søvntid, våkenhet og er avgjørende ved diagnostikk av forstyrrelser i døgnrytmen, særlig hos unge pasienter, men også et ved diagnostikk av søvnkvalitet og forstyrrelser under søvn ved ulike insomniformer.

Denne registreringen er fordelaktig for å dokumentere tilstrekkelig søvntid hos pasienter som gjennomgår hypersomniutredning med multiple sleep latens test (MSLT) og for å unngå unødvendige repetisjoner av ressurskrevende PSG og MSLT registreringer.

Priser:

Aktigrafi (7-14 dager): 2000,-

Aktigrafi (mer enn 14 dager): 3000,-

NB! Aktigrafi som må tas i fbm PSG / MSLT koster ingenting for pasienten.

 

EEG

Er en undersøkelse av hjernens aktivitet. Undersøkelsen tar totalt ca 1 times tid. Undersøkelsen kan si noe om hjernens funksjon under våkenhet og søvn. Unormal aktivitet kan være at man har skarp aktivitet som ved f.eks epilepsi eller langsom aktivitet ved forskjellige forstyrrelser i hjernen. Det gjøres standard EEG med hyperventilering, fotostimulering og videoregistrering. I noen tilfeller gjøres det også EEG etter søvndeprivasjon (vært våken døgnet før undersøkelsen)

Standard EEG: 3450,-

Søvndeprivert EEG: 4500,-

 

Nevrografi og EMG

Dette er en undersøkelse hvor man via et kort strømstøt kan få svar på hvordan de perifere nervene fungerer og kan gi informasjon om det foreligger en skade på selve nerven, eller isolasjonen rundt nerven. Undersøkelsen kan oppleves som lett ubehagelig. Nevrografi kompletteres ofte med EMG, som er en undersøkelse av muskulaturen.

Det er viktig at pasienten har varme hender og føtter ved undersøkelsen da normalverdiene er basert på temperatur omkring 34 grader. Typiske tilstander som kan ses er blant annet: Carpal tunnel syndrom, polynevropati og muskelsykdommer.

Enkel undersøkelse: 3400,- Enklere problemstillinger: f.eks karpal tunnel, ulnaris nevropati, polynevropati, facialis nevrografi mm. (tidsbruk for undersøkelse 30-50 min).
Ved behov for mer avanserte undersøkelser vil ytterligere utgifter tilkomme.

 

Nevrolog

Føste konsultasjon allmenn nevrologisk utredning: 2000,-

Første konsultasjon søvnutredning hos nevrolog/somnolog: 1750,-

Kontrolltime Nevrolog: 950,-

Legeattest/erklæring: 3000,- /side (erklæringer til NAV har egne takster).

Ultralyd/doppler halskar: 1500,-

Spinalpunksjon: 1900,- (Starter opp i løpet av 2019)

 

Psykiater

Første konsultasjon: 1550,-

Kontrolltime: 1100,-

Legeattest/erklæring: 3000,- /side (erklæringer til NAV har egne takster)

Insomniutredning/behandling med nevrolog eller psykiater og gruppeterapi med oppfølging:

Pakkepris med aktigrafi: 9000,- (totalt 6 konsultasjoner)

Pakkepris uten aktigrafi: 7500,- (forutsetter søvndagbok og totalt 6 konsultasjoner)

Individuell behandling med psykiater/nevrolog/somnolog:

Aktigrafi: 2000,- (7-14 dager)

Individuell timepris ved insomni (30 min): 6 tilfeller eller tilpasset individ: 1500,- / møte

 

Priser med refusjon (pasientene betaler egenandel + forbruksmateriell)

 • EEG Kr 0,-
 • Søvndeprivert EEG Kr 0,-
 • Nevrografi/EMG Kr 0,-
 • Polygrafi Kr 500 + oppfølgingstime hos ØNH-lege Kr 345
 • Polysomnografi(PSG) Kr 426,- (egenandel 351,- + forbruksmateriell 75,-)
 • Multiple Sleep Latency Test (MSLT) Kr 426,- (egenandel 351,- + forbruksmateriell 75,-)

Private tjenester uten refusjon

 • Aktigrafi Kr 2 000 pr/uke
 • Nevrologisk utredning Kr 2 500
 • Søvnutredning hos nevrolog Kr 2 000
 • Kontroll hos nevrolog Kr 950
 • Psykiater Kr 1 550
 • Kontroll hos psykiater Kr 1 100