Kontakt : +47 23 19 60 40

Fysikalsk behandling

Fysikalsk avdeling

Spiller ikke kroppen helt på lag? Kom til Colosseumklinikken Medisiske Senter – fysikalske avdeling. Vi er terapeuter med høy, faglig kompetanse som setter deg i sentrum.

Sammen med deg:

 • finner vi årsaken til dine plager gjennom samtale og tester
 • finner vi et behandlingsopplegg som passer deg og din hverdag

Du har en aktiv rolle gjennom hele forløpet. Målet er optimal bedring av dine plager ut ifra dine muligheter.

Tjenester hos fysikalsk avdeling

Manuellterapeut_omrade_sma
Kontakt oss hvis du har plager i:

 • Hode
 • Nakke
 • Skuldre
 • Rygg
 • Albue og hånd
 • Hofte og bekken
 • Kne
 • Ankel og fot

Hva er en Manuellterapeut?

En Manuellterapeut er utdannet Fysioterapeut, med en spesialisering/videreutdanning innen muskel- og skjelett systemet. Det tar 7 år å bli utdannet Manuellterapeut

At Manuellterapeuter er primærkontakt innebærer at vi er likestilt leger når det kommer til lidelser knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Hva betyr dette for deg?

 • Ingen henvisning: Du trenger ingen henvisning fra din fastlege for å få time hos Manuellterapeut.
 • Sykemelde: Har du plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet som gjør at du ikke kan gå på jobb, så kan Manuellterapeuten sykemelde deg inntil 12 uker.
 • Henvisningsrett: Trenger du videre utredning eller behandling i form av fysioterapi, legespesialist eller bildediagnostikk så kan Manuellterapeuten henvise deg direkte.

Hva gjør en Manuellterapeut?

 • Undersøkelse: Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for videre utredning så kan Manuellterapeut henvise videre til røntgen/MR eller spesialist.
 • Behandling: Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker. Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv.

Hva er Psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.
Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanker og følelser påvirker hverandre i et kontinuerlig samspill med omgivelsene. Smertetilstander, funksjon og kroppsbevissthet blir påvirket av belastninger, stress og livshendelser. Muskulære spenningsforhold, pust og funksjon endrer seg dermed i forhold til hvordan vi har det.

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

Undersøkelse:
Undersøkelsen består av kartleggingssamtale og en grundig, helhetlig kroppsundersøkelse

Behandling:
Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring av bevegelsesmønstre og kroppslige spenningstilstander. Det tas sikte på å hjelpe pasienten til å få en økt bevisstgjøring av sammenhengen mellom opplevelser og kroppslige reaksjoner.

Aktuelle problemstillinger for psykomotorisk behandling:

 • Kroniske smertetilstander
 • Spenningstilstander og anspenthet
 • Smertetilstander i kombinasjon med økt stress, belastning e.l.
 • Stress
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kjeveproblematikk
 • Pusteproblematikk
 • Angst
 • Depresjon
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelser
 • Div. psykiske lidelser
 • Forebygging av muskel- og skjelettplager gjennom økt kroppsbevissthet og kunnskap om egen kropp.

Osteopati

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling.

Man vektlegger at mennesket er en enhet av mange funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for god helse. Det handler om å finne sammenhengen mellom ubehaget, kroppen og pasientens hverdag for å optimalisere behandlingsstrategien.

En Osteopat ser mennesker med mange type plager og utfordringer knyttet til muskel og skjelettsystemet, Osteopatisk behandling baseres på evidens basert medisinsk vitenskap og klinisk erfaring. I Osteopatien vurderer vi muskel- og skjelettsystemet, det respiratoriske, sirkulatoriske, nevrologiske og det viscerale system (magen/fordøyelse). Problemet ligger ikke alltid der smerten sitter, men kan komme av endret funksjon et annet sted i kroppen.

Vi behandler:

 • Ryggplager
 • Nakke, skulder/arm og hånd
 • fot/ankel kne og hofte
 • Hodepine/migrene og kjevesmerter
 • Fordøyelsesproblemer/plager
 • Idrettsskader
 • Svangerskapsrelatere plager

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. En statlig autorisert kiropraktor har 5 års universitetsutdannelse og ett år turnus.

Hva gjør en kiropraktor?

Hos kiropraktoren kan du forvente en grundig sykehistorie etterfulgt av funksjonelle, ortopediske og nevrologiske undersøkelser etter hva som blir vurdert hensiktsmessig. Hvis kiropraktoren trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene dine kan de henvise videre til MR/CT/røntgen og til legespesielist ved behov. Etter en undersøkelse hos kiropraktor vil du bli informert om din tilstand og forventet prognose/behandlingsforløp.

Kiropraktoren kan bruke flere forskjellige manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon/leddkorrigering, triggerpunktbehandling, massasje og trykkbølge. I tillegg vil en behandling bli fulgt opp med råd, veiledning og øvelser.