Kontakt : +47 23 19 60 40

Fysikalsk behandling

Fysikalsk avdeling

Spiller ikke kroppen helt på lag? Kom til Colosseumklinikken Medisinske Senter – fysikalske avdeling. Vi er terapeuter med høy, faglig kompetanse som setter deg i sentrum.

Sammen med deg:

 • finner vi årsaken til dine plager gjennom samtale og tester
 • finner vi et behandlingsopplegg som passer deg og din hverdag

Du har en aktiv rolle gjennom hele forløpet. Målet er optimal bedring av dine plager ut ifra dine muligheter.

Tjenester hos fysikalsk avdeling

Manuellterapeut_omrade_sma

Kontakt oss hvis du har plager i:

 • Hode
 • Nakke
 • Skuldre
 • Rygg
 • Albue og hånd
 • Hofte og bekken
 • Kne
 • Ankel og fot

Fysioterapi

Hva er fysioterapi?Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av ditt problem og hva du selv ønsker hjelp til.  Målet er at du skal kunne utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapi ckms

Hva gjør en fysioterapeut?

I undersøkelsen går vi gjennom din sykehistorie, en detaljert bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester, vurdering av dine ressurser og begrensninger, og en vurdering av sammenhengen mellom funnene som er gjort. Undersøkelsen munner ut i forslag til konkrete, relevante og meningsfylte mål, som blir satt i samarbeid med deg.

Behandlingen tar utgangspunkt i dine mål og funnene fra undersøkelsen. Ofte benyttes spesialtilpassede trenings- og øvelsesformer og massasje/triggerpunktbehandling eller trykkbølge, i tillegg til informasjon og veiledning.

 

Hva behandler en fysioterapeut?

 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Skuldersmerter
 • Armsmerter
 • Hoftesmerter
 • Knesmerter
 • Ankelsmerter
 • Idrettsskader
 • Rehabilitering etter operasjoner
 • Tilpassing av trening
 • Fysikalsk massasje
 • 1-1 Fysiopilates

 

Hva er kiropraktikk?

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. En statlig autorisert kiropraktor har 5 års universitetsutdannelse og ett år turnus.

Hva gjør en kiropraktor?

Hos kiropraktoren kan du forvente en grundig sykehistorie etterfulgt av funksjonelle, ortopediske og nevrologiske undersøkelser etter hva som blir vurdert hensiktsmessig. Hvis kiropraktoren trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene dine kan de henvise videre til MR/CT/røntgen og til legespesielist ved behov. Etter en undersøkelse hos kiropraktor vil du bli informert om din tilstand og forventet prognose/behandlingsforløp.

Kiropraktoren kan bruke flere forskjellige manuelle behandlingsteknikker som manipulasjon/leddkorrigering, triggerpunktbehandling, massasje og trykkbølge. I tillegg vil en behandling bli fulgt opp med råd, veiledning og øvelser.

Priser

730 kr første gang

500 kr for oppfølging

Se vår prisliste her.

 

Mensendieck Fysioterapi Grupper/ Medisinsk Trening

For Rygg/ Skulder og Nakke

Hvem er denne gruppen for?
Denne gruppen er for deg som vil forebygge og behandle smerter eller plager i ryggen/ skulder og nakke.

Du får veiledet trening i små grupper med maks 3 deltakere. I løpet av kurset går vi gjennom øvelser som gir økt kroppsbevissthet og avspenning, bedre holdning, forbedret balanse, økt generell styrke og bedret blodsirkulasjon.

Mensendieckfysioterapeuten vil i løpet av kurset lære deg hvordan gode funksjonelle bevegelser kan bli en del av hverdagen din.

Antall: 7 timer av 60 min + holdningsundersøkelse

Holdningsundersøkelse

Før du starter kurset blir du tilbudt en holdningsundersøkelse, her vil fysioterapeuten kartlegger dine belastningforhold, dette gir nyttig informasjon til både deg som gruppe deltaker og fysioterapeuten slik at kurset kan bli skreddersydd til å møte dine behov.

Varighet: 30 minutter

For mer informasjon eller påmelding, book time via pasientsky eller send mail til smith@ckms.no