Kontakt : +47 23 19 60 40

Fysioterapi og Manuellterapi

Fysikalsk avdeling

Colosseum Manuellterapi AS utgjør den fysikalske avdelingen her ved Colosseumklinikken Medisinske Senter AS. Vi har et spesialisert tilbud innen fysikalsk behandling. Vi er alle utdannet fysioterapeuter, med videreutdanning/spesialisering innen ulike fagfelt.

Vi samarbeider tverrfaglig med våre andre spesialiteter her ved Colosseumklinikken Medisinske Senter, for å kunne tilby deg en optimal behandling og oppfølging. Les mer om manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi lengre ned.

Manuellterapeut_omrade_sma
Kontakt oss hvis du har plager i:

 • Hode
 • Nakke
 • Skuldre
 • Rygg
 • Albue og hånd
 • Hofte og bekken
 • Kne
 • Ankel og fot

Hva er en Manuellterapeut

En Manuellterapeut er utdannet Fysioterapeut, med en spesialisering/videreutdanning innen muskel- og skjelett systemet. Det tar 7år å bli utdannet Manuellterapeut

At Manuellterapeuter er primærkontakt innebærer at vi er likestilt leger når det kommer til lidelser knyttet til muskel- og skjelettsystemet. Hva betyr dette for deg?

 • Ingen henvisning. Du trenger ingen henvisning fra din fastlege for å få time hos Manuellterapeut.
 • Sykemelde. Har du plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet som gjør at du ikke kan gå på jobb, så kan Manuellterapeuten sykemelde deg inntil 12 uker.
 • Henvisningsrett. Trenger du videre utredning eller behandling i form av fysioterapi, legespesialist eller bildediagnostikk så kan Manuellterapeuten henvise deg direkte.

Hva gjør en Manuellterapeut?

 • Undersøkelse: Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en klar diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig for videre utredning så kan Manuellterapeut henvise videre til røntgen/MR eller spesialist.
 • Behandling: Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling som normaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker. Manuellterapeuten gir råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv.

Hva er Psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi.
Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanker og følelser påvirker hverandre i et kontinuerlig samspill med omgivelsene. Smertetilstander, funksjon og kroppsbevissthet blir påvirket av belastninger, stress og livshendelser. Muskulære spenningsforhold, pust og funksjon endrer seg dermed i forhold til hvordan vi har det.

Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?

Undersøkelse:
Undersøkelsen består av kartleggingssamtale og en grundig, helhetlig kroppsundersøkelse

Behandling:
Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring av bevegelsesmønstre og kroppslige spenningstilstander. Det tas sikte på å hjelpe pasienten til å få en økt bevisstgjøring av sammenhengen mellom opplevelser og kroppslige reaksjoner.

Aktuelle problemstillinger for psykomotorisk behandling:

 • Kroniske smertetilstander
 • Spenningstilstander og anspenthet
 • Smertetilstander i kombinasjon med økt stress, belastning e.l.
 • Stress
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kjeveproblematikk
 • Pusteproblematikk
 • Angst
 • Depresjon
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelser
 • Div. psykiske lidelser
 • Forebygging av muskel- og skjelettplager gjennom økt kroppsbevissthet og kunnskap om egen kropp.

 

 

Ørjan Vigdal

Fysioterapeut med mastergrad i fysioterapi fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Idrett ved Høgskolen i Sogn & Fjordane. E-post: vigdal@ckms.no

Bjørn A. Røe

Fysioterapeut med mastergrad i manuellterapi. Godkjent Manuellterapeut av NFF og UiB. E-post: roe@ckms.no

Kristoffer Lie Loftheim

Fysioterapeut med mastergrad i manuellterapi. Godkjent Manuellterapeut av NFF og UiB. E-post: loftheim@ckms.no