Kontakt : +47 23 19 60 40

Nevrologi

Nevrologi

En nevrolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle sykdommer i nervesystemet. Nervesystemet består av to deler, det sentrale og det perifere nervesystemet. Det inkluderer hjernen og ryggmargen. Sykdommer, lidelser og skader som involverer nervesystemet krever ofte en nevrologs vurdering og behandling.

Tilstander som vanligvis krever en nevrolog inkluderer:

 • Migrene, spennings hodepine, Hortens hodepine og trigeminusnevralgi
 • Epilepsi og kramper
 • Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom, Creutzfeldt-Jakobs sykdom, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Huntington sykdom og Tourettes syndrom
 • Hjerneslag og drypp (TIA)
 • Søvnsykdommer som blant annet Narkolepsi og Hypersomnier
 • Hjernesvulster, tumorer i ryggmargen og perifert nervesystem
 • Cerebral parese
 • Multiple Sklerose (MS), og i det perifere nervesystemet slik som Guillain-Barrés syndrom
 • Nakkesmerter (f.eks. prolaps, spinal stenose)
 • Perifere forstyrrelser i nerver eller muskler, som polynevropati og Myastenia Gravis

Man trenger ikke henvisning for å få time hos nevrolog. Time kan bookes online på vår nettside eller via epost/telefon.

Pris:

 • 1.gangs konsultasjon (Nevrologisk utredning): 2000,-
 • 1.gangs konsultasjon (Søvnutredning): 1750,-
 • Kontroll/oppfølgingstime (30 min): 750,-