Kontakt : +47 23 19 60 40

Nevrologi

Nevrologi

En nevrolog er en lege med spesialutdannelse om sykdomstegn og sykdommer i nervesystemet.

Nevrologen har spesialkompetanse til å foreta en nevrologisk undersøkelse både med hensyn til sykdommer i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) og nervene/nervebanene ute i kroppen (perifere nerver).

En nevrologisk undersøkelse består av flere deler både sykehistorie, en fysiske undersøkelsen av pasienten og eventuelle tilleggsundersøkelser og kan ta fra en 0,5 til 2 timer.

Sykehistorien får nevrologen gjennom samtale med deg som pasient.

Den fysiske undersøkelsen er omfattende og omfatter blant annet å teste hvordan nervesystemet fungerer og kan gjelde følgende forhold:

 • Hodepine
 • Mentale funksjoner
 • Hjernenervene testes.
 • Talefunksjonen
 • Muskulaturen
 • Balanse og koordinasjon
 • Følesansene
 • Reflekser
 • Gangfunksjon

Tilleggsundersøkelser vil kunne være :

 • EEG er registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen.
 • EMG er registrering av elektrisk aktivitet i musklene.
 • Røntgen og MR-undersøkelser

Våre nevrologer har lang erfaring med nevrologiske undersøkelser.