Kontakt : +47 23 19 60 40

Nevrologi

Hva er en nevrolog?

Colosseumklinikken Medisinske Senter er avtalepartner med Helse SørØst. Vi behandler innen endoskopi, endetarmsplager, hjerteutredning og hodepineutredning med botox. Fastlegen kan sende henvisning til oss direkte, så kaller vi deg inn på time fortløpende.

En nevrolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle sykdommer i nervesystemet. Nervesystemet består av to deler, det sentrale og det perifere nervesystemet. Det inkluderer hjernen og ryggmargen. Sykdommer, lidelser og skader som involverer nervesystemet krever ofte en nevrologs vurdering og behandling.

neurologi ckms

Hva sjekker en nevrolog?

Tilstander som vanligvis krever en nevrologs vurdering inkluderer:

 • Migrene, spennings hodepine, Hortens hodepine og trigeminusnevralgi
 • Epilepsi og kramper
 • Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom, Creutzfeldt-Jakobs sykdom, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Huntington sykdom og Tourettes syndrom
 • Hjerneslag og drypp (TIA)
 • Søvnsykdommer som blant annet Narkolepsi og Hypersomnier
 • Hjernesvulster, tumorer i ryggmargen og perifert nervesystem
 • Cerebral parese
 • Multiple Sklerose (MS), og i det perifere nervesystemet slik som Guillain-Barrés syndrom
 • Nakkesmerter (f.eks. prolaps, spinal stenose)
 • Perifere forstyrrelser i nerver eller muskler, som polynevropati og Myastenia Gravis

Man trenger ikke henvisning for å få time. Time kan bookes online på vår nettside eller via epost/telefon.

Pris for nevrolog

 • 1.gangs konsultasjon (Nevrologisk utredning): 2900,- **
 • Kontroll/oppfølgingstime : 1450,- **

**Prisene oppgitt er dersom du benytter deg av oss privat. Dersom du er henvsit fra det offentlige er det kun egenandel.