Informasjon vedrørende CORONA-VIRUS / COVID-19 SMITTE →

Vaksine

Vaksine

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet mot sykdommer uten å måtte gjennomgå sykdommen med den risiko det innebærer. Ved vaksinasjon tilføres kroppen enten en svekket mikrobe, deler av en mikrobe, eller noe som likner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Når virkestoffene i vaksinen møter kroppens immunforsvar, dannes det immunforsvarsceller og antistoffer som vil gjenkjenne den ”ekte” mikroben. Hvis den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunforsvaret gi en raskere og bedre immunrespons som kan forhindre sykdom.

Hvilke vaksiner du trenger, avhenger av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiske situasjonen til enhver tid. Alder, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus må i tillegg vurderes.

For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man starte noen uker før avreise, da antall doser for å oppnå immunitet varierer fra vaksine til vaksine.

Uavhengig av reise er influensavaksine anbefalt til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Det gjelder personer over 65 år, gravide i 3. og 4. trisemester (etter 12. svangerskapsuke) og personer med enkelte kroniske sykdommer og tilstander.

 

Voksne som er grunnvaksinert bør ta en oppfriskningsdose med difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvert 10. år

 

Vi tilbyr:

  • Reisevaksiner
  • Influensavaksiner
  • Yrkesvaksiner
  • Oppfriskningsvaksiner

Du får time på dagen.

Mer informasjon om sykdomsrisiko og vaksinasjonsbehov i ulike land/områder.