Kontakt : +47 23 19 60 40

Psykolog

Psykolog i Oslo

Samtale hos psykolog kan være aktuelt for følgende:

 • Angst
 • Depresjon
 • Stressmestring
 • Belastende livssituasjon
 • Sorg og traumer
 • Samliv og kommunikasjon
 • Konflikter på arbeidsplass
 • Foreldreveiledning
 • Pårørendesamtale

Vi har psykolog - CKMS

Du trenger ingen henvisning for time hos vår psykolog, og vi har kort ventetid

Psykologtilbudet hos Colosseumklinikken Medisinske Senter i Oslo er en privat helsetjeneste, men tilbudet dekkes av de fleste private behandlings- og helseforsikringer. Vi ønsker at vårt psykologtilbud skal være et lavterskeltilbud hvor alle som kjenner et behov for det kan komme til en samtale. Vi kan samtidig henvise videre til ulike instanser ved behov.

Tillit

I enhver psykologisk behandling er det viktig at du føler at du kan stole på terapeuten din, og tror på at terapeutens fremgangsmåte kan fungere for deg. Et slikt tillitsforhold er en nødvendig del av behandlingen og en forutsetning for at behandlingen skal virke. Det er derfor viktig at psykologen har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Psykologen har ansvaret for å sikre at du som pasient opplever at behandlingen du tilbys oppleves som nyttig og relevant, og at du opplever å bli møtt på en god måte.

Forskjellige metoder

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Som pasient hos en psykolog kan du være med på å velge mellom ulike behandlingsmetoder. Kravet er at metoden er tilgjengelig og forsvarlig.

Variasjonen i ulike behandlingsformer er naturlig og viktig. Det som virker for én pasient, virker ikke nødvendigvis for en annen. Det er viktig at pasienten har mulighet til å motta behandling som er best mulig tilpasset egne behov og ønsker.

Noen psykologer har spesialisert seg på visse metoder og arbeidsformer, mens de ikke er trent i andre. Det kan innebære at de ikke er eksperter på behandlingsformen som hadde vært best for deg. I slike tilfeller har psykologen ansvar for å informere deg og eventuelt formidle kontakt med noen som har bedre forutsetninger for å tilby deg behandlingsformen du har behov for.

Individualterapi

Vi tilbyr individualterapi for deg som ønsker å snakke med en psykolog, og du kan bestille time uavhengig av livssituasjon, problematikk og utfordringer.

 • Samtaleterapi (50 min): 1500,- fra 01.04.2022

Gruppeterapi

(midlertidig utilgjengelig)

Vi tilbyr gruppeterapi for deg som ønsker å snakke sammen med andre mennesker i en gruppe, veiledet av en psykolog. Temaet for gruppeterapien kan variere og gruppene settes sammen etter behov og kjemi. Det er anbefalt med en innledende individualsamtale med psykolog før terapi i gruppe.

 • Gruppeterapi (50 min): 1050,- per pers

Parterapi

(midlertidig utilgjengelig)

Vi tilbyr parterapi til dere som ønsker veiledning og terapi hos en psykolog. Vi ønsker å ha et tilbud til alle uavhengig av situasjon og problematikk.

 • Parterapi (50 min): 1200,- per pers

Vi tilbyr ikke terapi for barn under 16 år. Vi utfører ikke omfattende utredninger for blant annet ADHD. Til disse pasientgruppene kan vi tilby samtaleterapi og henvisning videre ved behov til riktig instans.

Kontakt oss per epost: spesialist@ckms.no